Yoshihiko Ashikawa

芦川良彦,

Le patron du yakuza qui Nitta travaille.