Image Yoshiaki Itou

Yoshiaki Itou

伊藤良明

Yoshiaki Itou est un animateur et character designer travaillant pour SHAFT.