Image Shinji Satou

Shinji Satou

佐藤真二,サトウシンジ

Shinji Satou est un artiste de storyboard.