Yoshino no Hime

No synopsis

Informations

Status
Terminé
Episodes
1
Start Date
2005
Episode Duration
00h08min
Season
Source
Original
Romaji
Yoshino no Hime
English
The Princess of Yoshino
Native
吉野の姫制
Synonyms
The Princess of Yoshino
吉野の姫
吉野の姫制
Trailer
No Trailer
PUB